Oto nasz kolega Lars van der Velden. Pracuje w Variopool jako planista projektu.

Planista projektu nadzoruje cały projekt od momentu przekazania go ze sprzedaży do realizacji, aż do mniej więcej 1 roku po jego ukończeniu.  Nadzór taki można podzielić na etapy: przekazanie projektu z działu sprzedaży do działu realizacji, projektowanie, zamówienie, wdrożenie, dostawa, przekazanie do działu serwisów i konserwacji. Jest on również odpowiedzialny za kontakty z Klientem i wraz ze starszym kierownikiem projektu uczestniczy w monitorowaniu i planowaniu budżetu projektowego. Na etapie dostawy i montażu planista odpowiedzialny jest za upewnienie się, że wszystko dopięte jest na przysłowiowy ostatni guzik.

Szkolenie i instruktaż w miejscu dostawy i montażu

Po ukończonym montażu Variopool, Lars uczestniczy w odbiorze końcowym zamontowanych urządzeń przez Klienta. Następuje oficjalne przekazanie urządzeń Klientowi, a Użytkownik końcowy musi przejść szkolenie z ich właściwego użytkowania. Na zdjęciu, Lars prowadzący szkolenie w Tiel.

Lars van der Velden
Lars van der Velden