PET-event in Den Helder

Op verzoek van diverse basisscholen is er dit schooljaar toch nog een PET-Event georganiseerd in Den Helder. Het promotie-evenement techniek (PET) is een prachtige gelegenheid om kinderen van 10 t/m 12 jaar in contact te brengen met techniek in de breedste zin. En Variopool is erbij.

Interesse opwekken voor techniek tijdens PET-Event

Techniek is al overal om ons heen en de technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat uw leerlingen hier in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen. Wij nemen jongeren mee in de zeven werelden van techniek en laten ervaren hoe leuk het is. Leerlingen worden ontvangen in BrickPark. Hier presenteren ruim 30 technische bedrijven zichzelf met Lego die relatie heeft met hun werkzaam-heden. Denk aan een huis bouwen met aannemersbedrijf Borst, een zwembad bouwen voor Variopool, een badkamer ontwerpen bij Wilms, een windmolen transporteren voor Engie en een onderzeeër aansturen bij de Koninklijke Marine. Daarnaast zijn er activiteiten als lassen in VR, al gamend leren over agrarische techniek, strijdrobots besturen, bruggen bouwen.

Ook Variopool neemt deel aan dit tech@connect evenement in Den Helder. Jongeren krijgen bij de stand de opdracht om iets te bedenken wat zijn graag aan een zwembad willen verbouwen, of iets geheel nieuws te ontwerpen. De ontwerpen worden na afloop verzameld en wordt er een winnaar gekozen. Misschien vinden we hier voor de toekomst alvast een engineer…

Variopool is al vaker betrokken geweest bij projecten van tech@connect. Zo waren wij o.a. de naamdrager van Gameday.

Pet-event
Pet-event