Waterpolo krijgt nieuwe spelregels per juni 2019

De wereldzwembond FINA heeft begin februari 2019 de nieuwe spelregels voor waterpolo gepubliceerd welke in het internationale zomerseizoen direct zullen worden toegepast. Met de aanpassingen beoogd men het waterpolo spel (nog) aantrekkelijker te maken en te laten aansluiten bij de eisen die vanuit het IOC aan de sport worden gesteld. Zo wordt de schotklok in sommige situaties 20 seconden, in plaats van 30 seconden en moet het mogelijk zijn om in de Eredivisie vanaf de spelersbank een Time-Out te activeren.

Voor alle betrokken verenigingen, zwembadexploitanten en eigenaren hebben de veranderingen een grote impact op het huidige systeem.

Waterpolo regels worden per juni 2019 ingevoerd.

De nieuwe spelregels in het waterpolo worden per 1 juni 2019 in Nederland ingevoerd. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 1 september 2019 moeten alle zwembaden en scorebords- of klokken aangepast zijn aan de nieuwe regels. Voor een compleet overzicht van deze nieuwe spelregels verwijzen we u naar de website van de KNZB.

Aanpassing van uw Swiss Timing apparatuur.

Variopool is de exclusieve dealer van Swiss Timing apparatuur voor Nederland en België. Wij willen uw apparatuur graag aanpassen en gebruiksklaar maken voor de nieuwe regels. Hiervoor kunt u eenvoudig een afspraak met ons maken via het contactformulier op deze website of bellen met uw Account Manager.